Duurzame Energie vóór en dóór inwoners van de gemeente Voorst
Duurzame Energie vóór en dóór
inwoners van de gemeente Voorst

Burgers met energie

Burgers met energie

Wie zijn wij?

Burgers met Energie is een burgercollectief van inwoners van de Gemeente Voorst. Gezamenlijk zetten wij ons in voor een beter klimaat en de realisatie van doelstellingen uit het Klimaatkoord. Als inwoners van de Gemeente Voorst richten we ons primair op de realisatie van doelstellingen binnen de eigen gemeente. Daarnaast nemen we deel aan netwerken en overleggen binnen de (RES) Stedendriehoek/Cleantech.

Als burgercollectief vervullen we een aanjaagfunctie voor projecten op het gebied van energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Hierbij zien we onszelf als ambassadeurs van klimaatverbetering van waaruit we actief werken aan draagvlak voor de energietransitie

Daarnaast initiëren we zelf ook projecten. Daarbij willen we burgers de mogelijkheid bieden om financieel te participeren via een Energiecooperatie.  Meer informatie over de Energiecoöperatie is te vinden op deze website.

E-Flight mini-docu Nationale Klimaatweek

Met Burgers met Energie zijn we in gesprek met vliegveld Teuge over verduurzaming. Ontzettend leuk en leerzaam. Op Teuge timmert de E-Flight academy hard aan de weg voor de verdere ontwikkeling van elektrisch vliegen, en hoe gaaf is dat! Wist je dat elektrische vliegtuigen ook veel stiller zijn, en dus ook geluidsoverlast kunnen voorkomen? Kijk naar deze mini docu en geniet mee.

Agrariërs aan de slag met verduurzaming

Burgers met Energie helpt agrariërs in de gemeenten Voorst en Apeldoorn met de verduurzaming van hun bedrijf. Voor een kleine eigen bijdrage van €295,- (excl. BTW) kunnen agrariërs deelnemen aan een verduurzamingsproject dat speciaal voor hen is ontwikkeld. Met behulp van een energiescan wordt gekeken naar de mogelijkheden voor energiebesparing binnen de bedrijfsvoering en het duurzaam opwekken van energie middels zon op dak.

Onze visie

Als Burgers met Energie werken we nauwgezet vanuit een vastomlijnde visie. Deze visie bestaat uit vier pijlers.
Lees er hieronder meer over.

Onze 4 pijlers

Zorg voor natuur en landschap

In al onze projecten staat de bescherming van natuur en landschap voorop. Dit betekent dat onze projecten altijd worden gerealiseerd op zorgvuldig afgewogen locaties. Als Burgers met Energie staan wij voor behoud van natuur en Nationaal Landschap.

Zonneladder

In de ontwikkeling van initiatieven werken wij nadrukkelijk vanuit de zonneladder. Dit betekent dat wij ons in eerste instantie richten op de zogenoemde ‘no regret’ locaties. Onder deze noemer vallen onder andere zonnepanelen op daken, onbenutte bebouwde locaties en infrastructurele werken.

Draagvlak onder inwoners

Eén van de kerndoelen van Burgers met Energie is dat we als burgers samenwerken. Dat betekent dat we leven vóór en dóór draagvlak vanuit de samenleving. Deels doordat burgers onze projecten ondersteunen en deels doordat zij participeren in onze projecten. Burgers met Energie wil inwoners van de Gemeente Voorst actief betrekken en met hen het gesprek voeren over verduurzaming binnen hun leefomgeving.

Samenwerking

Als collectief, maar ook als coöperatie, werken we intensief samen met experts en andere partijen. Zo winnen we advies in waar nodig, nemen we deel aan netwerkbijeenkomsten, regionale en lokale overleggen en staan we nauw in contact met de Gemeente Voorst. Als energiecoöperatie delen we graag onze kennis en werken we samen met andere coöperaties binnen de regio, ook waar het de participatie en financiering van projecten aan gaat. Wij geloven in een model van ‘samen bereiken we meer’, waarin ons gezamenlijk belang voor de realisatie van klimaatdoelen centraal staat.

Clean Tech Regio

Regionale Energie Strategie

Gemeente Voorst

Duurzaamheid in de gemeente Voorst

Klimaatakkoord

Klimaatbeleid Nederland
© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.