Bestuur

Burgers Met Energie

Gradi van Ittersum

Voorzitter

“Het klimaat gaat ons allemaal aan, laten we samen zorgen voor een energieneutrale wereld.”

Gradi van Ittersum (1976) is werkzaam als Management Consultant en Interim HR Manager. Samen met de overige bestuursleden is zij oprichter van Burgers met Energie. Vanuit haar kennis en ervaring met onder andere projectmatig werken en (verander)management wil zij helpen de energietransitie te versnellen. Hierbij staat voor haar centraal dat we als burgers sámen werken aan klimaatverbetering.  “De inwoners verdienen een stem als het gaat om de verduurzaming van hun eigen leefomgeving. Daar hoort ook bij dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie, en dit niet sec overlaten aan de overheid en marktpartijen”.

Jan Blankespoor

Penningmeester

“Dat er iets moet gebeuren aan klimaatverbetering is duidelijk. We gaan sámen over het maken van verantwoorde keuzes.”

Jan Blankespoor (1966) is onder andere werkzaam als (financieel) adviseur op het gebied van vastgoedontwikkeling en – beheer, verduurzaming en energietransitie. Jan heeft een scherpe blik en gelooft erin dat we veel kunnen bereiken als we lokaal onze verantwoordelijkheid nemen.

Wilco Hekkert

Bestuurslid/Technisch portfolio

“Er is opnieuw een technologie-revolutie gaande die elke dag nieuwe mogelijkheden biedt voor de versnelling van de energietransitie. Die mogelijkheden moeten we vooral gaan benutten.”

Wilco Hekkert (1973) is naast zelfstandig ondernemer, werkzaam als Strategisch Business Consultant binnen de industriële omgeving. Daarnaast werkt hij samen met een aantal partners aan een Noorse startup voor zonnepanelen op water. Wilco heeft een technische achtergrond en heeft binnen Burgers met Energie primair de focus op techniek en innovatie.

Burgers met energie

Zorg voor natuur en landschap

In al onze projecten staat de bescherming van natuur en landschap voorop. Dit betekent dat onze projecten altijd worden gerealiseerd op zorgvuldig afgewogen locaties. Als Burgers met Energie staan wij voor behoud van natuur en Nationaal Landschap.

Zonneladder

In de ontwikkeling van initiatieven werken wij nadrukkelijk vanuit de zonneladder. Dit betekent dat wij ons in eerste instantie richten op de zogenoemde ‘no regret’ locaties. Onder deze noemer vallen onder andere zonnepanelen op daken, onbenutte bebouwde locaties en infrastructurele werken.

Draagvlak onder inwoners

Eén van de kerndoelen van Burgers met Energie is dat we als burgers samenwerken. Dat betekent dat we leven vóór en dóór draagvlak vanuit de samenleving. Deels doordat burgers onze projecten ondersteunen en deels doordat zij participeren in onze projecten. Burgers met Energie wil inwoners van de Gemeente Voorst actief betrekken en met hen het gesprek voeren over verduurzaming binnen hun leefomgeving.

Samenwerking

Als collectief, maar ook als coöperatie, werken we intensief samen met experts en andere partijen. Zo winnen we advies in waar nodig, nemen we deel aan netwerkbijeenkomsten, regionale en lokale overleggen en staan we nauw in contact met de Gemeente Voorst. Als energiecoöperatie delen we graag onze kennis en werken we samen met andere coöperaties binnen de regio, ook waar het de participatie en financiering van projecten aan gaat. Wij geloven in een model van ‘samen bereiken we meer’, waarin ons gezamenlijk belang voor de realisatie van klimaatdoelen centraal staat.

 

Kies ook voor duurzaamheid

We willen onze planeet goed achterlaten. Zodat ook onze kinderen deze wereld kunnen bewonen zoals wij dat kunnen. Minder fossiele energie gebruiken en meer groene energie opwekken is daarvoor hard nodig. Daar kun je een bijdrage aan leveren. Burgers met Energie is een vereniging van bevlogen mensen die zich inzetten voor een duurzamere energievoorziening. Geïnteresseerd?

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.