Projecten en initiatieven

Drijvende zonnepanelen

Burgers met Energie treedt op als tussenpersoon voor drijvende zonnepaneelinstallaties binnen de regio Stedendriehoek.

Zon op water gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat hebben de 'Routekaart zon op water' gemaakt. Deze routekaart legt de kansen en risico’s uit van zonne-energie op water in Nederland. Door de afspraken en regels in deze routekaart faciliteert de minister in de nodige ontwikkelingen richting 2030 en 2050 voor partijen die hierin geïnteresseerd zijn.

Burgers met Energie ziet mogelijkheden om de energietransitie en waterbeheerdoelen met elkaar te verbinden. Zo kunnen panelen geplaatst worden op plaatsen voor waterberging, drinkwaterreservoirs of zandwinningsplassen.

In alle gevallen zal plaatsing van zonnepanelen op water alleen door ons gedaan worden op zogenoemde 'no regret' locaties (bijvoorbeeld waterbassins bij bedrijven). Zo blijven natuur- en recreatiegebieden ongemoeid.


Projecten en initiatieven

Energy Hub Teuge

Samen met Algemeen Belang Teuge en ondernemers van het vliegveld werkt Burgers met Energie aan een Energy Hub in Teuge. Binnen de Energy Hub wordt samengewerkt op het gebied van energie, waarbij energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar worden afgestemd. Opwek vindt plaats middels zon op daken van bestaand vastgoed, en in de toekomst mogelijk op een overdekte parkeervoorziening. In de samenwerking staan naast de energiebehoefte en kimaatdoelen ook maatschappelijke doelen centraal. We streven hierbij naar samenwerking tussen zowel ondernemers op de site, de sociale huurvoorziening van IJsseldal Wonen, als ook ondernemers en verenigingen in de directe omgeving van het vliegveld. Zodra de Energiewet dit toestaat zal ook gekeken worden naar uitwisseling en samenwerking met inwoners van het dorp Teuge. Dit met als einddoel een 'energieneutraal Teuge'. 

Op vliegveld Teuge wordt flink aan de weg getimmerd als het gaat om electrisch vliegen. Zo is DEAC (Dutch Electric Aviation Centre) in Teuge gevestigd. DEAC doet samen met universiteiten, een hogeschool, een mbo en een technasium onderzoek naar klimaatneutraal vliegen. Daarnaast heeft Teuge de eerste electrische vliegschool van Nederland, de E-flight Academy. Samen met de academy kijken we naar de mogelijkheden voor het laden van vliegtuigen vanuit de Energy Hub. 

Meer weten? Neem contact op met Wilco Hekkert (06 2285 2710)


Projecten en initiatieven

Energiescan bedrijven Apeldoorn en Voorst

Wilt u uw bedrijf ook verduurzamen, maar weet u niet waar u moet beginnen?

Burgers met Energie kan uw bedrijf helpen met een eerste inventarisatie van de mogelijkheden. Middels een energiescan brengen we in beeld welke mogelijkheden er zijn op het gebied van energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie.


Projecten en initiatieven

Verduurzaming agrarische bedrijven

Burgers met Energie ondersteunt agrarische ondernemers in de gemeenten Voorst en Apeldoorn met de verduurzaming van hun bedrijf. Door middel van een energiescan wordt gekeken naar de mogelijkheden voor energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Samen met de ondernemer wordt gewerkt aan een plan van aanpak en worden eerste stappen gezet in de realisatie hiervan middels uitvoeringsbegeleiding.


Projecten en initiatieven

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Veel particulieren willen aan de slag met het verduurzamen van hun woning. Voor eigenaren van een woning in een groter complex geldt dat zij deze maatregelen alleen gezamenlijk kunnen nemen met andere woningeigenaren binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE). Het komen tot besluiten over te nemen maatregelen en investeringen in de verduurzaming van collectieve delen kost vaak veel tijd en vraagt om veel afstemming. 

Burgers met Energie ondersteunt VvE's bij het opstellen en realiseren van verduurzamingsplannen. Middels een stappenplan wordt toegewerkt naar inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing, kosten en opbrengsten voor de bewoners en mogelijkheden voor financiering middels subsidies en Energiebespaarleningen, 

Naast het financiële voordeel kunnen er een aantal aanvullende redenen zijn om het complex te verbeteren en verduurzamen, namelijk:

  • Energiekosten besparen;
  • Wooncomfort verbeteren;
  • Beter binnenklimaat;
  • Regulier onderhoud combineren met duurzaamheid;
  • De woning is meer waard.

Meer weten? Neem dan contact op met Gradi van Ittersum (06 330 53 684). 

Wij delen graag onze kennis en ervaring.


Projecten en initiatieven

Energiewerkgroep De Vecht

Samen met inwoners van het dorp De Vecht kijken we naar mogelijkheden voor verduurzaming. Het doel is te komen tot initiatieven voor het gezamenlijk besparen en opwekken van energie voor het dorp De Vecht.
Door ons van harte aanbevolen

Regionaal Energieloket Voorst

Heeft u een vraag of opmerking? Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur

Telefoonnummer regionaal Energie Loket  088 525 4110 (Ma - Vr 9:00 - 17:30)

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.