Lokaal duurzaam energie-initiatief

Samen aan de slag om duurzame energie op te wekken

Om de productie van duurzame energie in Nederland aan te jagen kun je, naast groene stroom afnemen, je ook aansluiten bij een lokaal duurzaam energie-initiatief van Burgers met Energie. Als inwoners van de Gemeente Voorst gaan we daarbij samen aan de slag om zelf duurzame energie op te wekken. Om die reden slaan we de handen ineen met buurtgenoten en zijn we onze ‘energiecoöperatie’ gestart.

klik hier voor  meer informatie over onze projecten

Vragen over onze coöperatie
Hoe werkt onze coöperatie?

Om als club mensen samen energie op te wekken, heb je een rechtsvorm nodig. Een coöperatie is hiervoor de meest gebruikelijke. Een coöperatie heeft net als een vereniging een bestuur en leden. Samen zijn de leden eigenaar van de coöperatie. 

Maar zonnepanelen op dak kan toch ook?

Natuurlijk! Daarmee wek je ook zelf duurzame energie op en dat is top. Maar niet iedereen heeft een geschikt dak of überhaupt een eigen dak (denk aan een huurhuis of appartement). En niet iedereen wil of kan de investering voor een zonne-installatie opbrengen. Door financieel deel te nemen in een collectief energieproject van Burgers met Energie, kan je toch investeren in zonne- of windenergie. Dat levert je vaak een mooi financieel voordeel op, want je krijgt er korting op je energierekening mee, én je helpt actief mee om jouw omgeving te verduurzamen.

Wat doet jullie energiecoöperatie dan precies?

We wekken duurzame stroom op, meestal vanuit zon. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak van een bedrijf of een boerenbedrijf in de buurt. Een andere mogelijkheid is de realisatie van kleine windmolens voor een wijk of buurt. Of een windwokkel die geplaatst kan worden bij een woning. Burgers met Energie richt zich hierbij ook op energie besparen met de buurt en gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld windwokkels, zonnepanelen of isolatie.

Met onze projecten stimuleren we de lokale economie. De opbrengsten van de energieprojecten worden doorgaans geïnvesteerd in de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld voor de lokale sportvereniging of de school in jouw dorp. Of de opbrengsten vloeien terug naar de particuliere investeerders die financieel deelnemen aan het project.

Kan ik ook met jullie energiecoöperatie meedoen?

Iedereen kan mee doen! Met een kleine investering ben je al mede-eigenaar van een zon- of windproject. Belangrijk voor ons is dat je onze visie onderschrijft. In onze werkwijze maken we duidelijke keuzes. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over onze visie.

Onze 4 pijlers

Zorg voor natuur en landschap

Projecten mogen nooit en te nimmer ten koste gaan van deze natuur en het landschap wat ons zeer dierbaar is.

In al onze projecten staat de bescherming van natuur en landschap voorop. Dit betekent dat onze projecten altijd worden gerealiseerd op zorgvuldig afgewogen locaties. Als Burgers met Energie staan wij voor behoud van natuur en Nationaal Landschap.

Zonneladder

Wij richten ons in eerste instantie op de zogenoemde ‘no regret’ locaties.

In de ontwikkeling van initiatieven werken wij nadrukkelijk vanuit de zonneladder. Dit betekent dat wij ons in eerste instantie richten op de zogenoemde ‘no regret’ locaties. Onder deze noemer vallen onder andere zonnepanelen op daken, onbenutte bebouwde locaties en infrastructurele werken.

Draagvlak door inwoners

We leven vóór en dóór draagvlak vanuit de samenleving

Eén van de kerndoelen van Burgers met Energie is dat we als burgers samenwerken. Dat betekent dat we leven vóór en dóór draagvlak vanuit de samenleving. Deels doordat burgers onze projecten ondersteunen en deels doordat zij participeren in onze projecten. Burgers met Energie wil inwoners van de Gemeente Voorst actief betrekken en met hen het gesprek voeren over verduurzaming binnen hun leefomgeving.

Samenwerking

Wij geloven in een model van ‘samen bereiken we meer’, waarin ons gezamenlijk belang voor de realisatie van klimaatdoelen centraal staat.

Als collectief, maar ook als coöperatie, werken we intensief samen met experts en andere partijen. Zo winnen we advies in waar nodig, nemen we deel aan netwerkbijeenkomsten, regionale en lokale overleggen en staan we nauw in contact met de Gemeente Voorst. Als energiecoöperatie delen we graag onze kennis en werken we samen met andere coöperaties binnen de regio, ook waar het de participatie en financiering van projecten aan gaat. Wij geloven in een model van ‘samen bereiken we meer’, waarin ons gezamenlijk belang voor de realisatie van klimaatdoelen centraal staat.

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.