• Home
  • Nieuws
  • De concept Omgevingsvisie van Apeldoorn is klaar!
25 juli 2021

De concept Omgevingsvisie van Apeldoorn is klaar!

De Omgevingsvisie beschrijft hoe ons mooie Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke kant willen we met Apeldoorn op? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven?

De horizon voor deze visie is 2040. In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. Op sommige punten is de Omgevingsvisie heel concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om gebieden die we op het oog hebben voor woningbouw. Op andere punten staan ambities beschreven die we later uitwerken. Deze toekomstvisie is geen blauwdruk waarin exact staat wat er op straatniveau gaat veranderen, maar beschrijft wel wat de kaders zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie maken. Dit is geregeld in de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt. Lees er meer over op de site van de Gemeente Apeldoorn

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.